מילה על הלנת שכר (חשוב גם לעובדים וגם למעסיקים)

האם אני כעובד יכול לדרוש מהמעסיק שלי הלנת שכר? האם אני כמעסיק אכן חשוף לתביעה על פיצוי בגין הלנת שכר?

צריך לדעת שמטרת פיצויי ההלנה הינה תמריץ כלכלי מרתיע מפני הפרת הוראות החוק. תכלית נוספת היא תשלום פיצוי הן על ערך הכסף והן על הפגיעה הנגרמת לכבודו של העובד כאדם ולתנאי מחייתו הבסיסיים.

ראה פס”ד מוטור אפ [ע”ע (ארצי) 473/09 מוטור אפ בע”מ – יניב ורד (1.11.2011) .

עוד חשוב לדעת בעניין זה, כי יש שיקול דעת לבית הדין באם להפחית או לבטל את פיצויי ההלנה. אלו מופיעים בסעיפים 18 ו-20(ד) לחוק הגנת השכר.

לפי מה שוקל בית הדין מתן פיצויי הלנה?

ראשית, כנגד בית הדין עומדת תכלית החוק. כמו כן,  הצורך בהרתעת מעסיקים, חשיבות תשלום השכר במועד לשם פרנסת העובד ומשפחתו, הפגיעה הנגרמת לכבודו של העובד כתוצאה מאי קבלת שכר במועד עבור עבודתו, החשש כי אי קבלת השכר במועד יפגע בזכותו של העובד לקיום בכבוד.

מאידך, עומדת לנגדו משמעותה הקשה של פסיקת פיצויי ההלנה לקניינו של המעסיק ויכולתו להפעיל את עסקו.

בתוך המסגרת האמורה מבצע בית הדין שקלול של כלל נסיבות המקרה, לרבות התנהגות הצדדים ותום לבם, סוג המעסיק, סיבות ההלנה, מאפייני ההלנה (דוגמת משך האיחור, גובה השכר המולן והאם מהווה כל שכרו של העובד) ועוד, תוך הקפדה על עקרונות של סבירות ומידתיות.

בפרקטיקה דומה כי בית הדין לא פוסק פעמים רבות פיצויים מלאים בגין הלנת שכר לעובד אלא בנסיבות חריגות. יחד עם זאת, פיצויים חלקיים או ריבית והצמדה בהחלט נפסקים מידי יום.

מאמר זה מטרתו להבהיר לצדדי הסכסוך את הסיכוי מול הסיכון בעמידתם על מתן פיצויים בגין הלנת שכר.

מעבר לכך, יש במאמר זה מעט (אך לא מספיק) כדי לסייע לצדדים לשקול באם נכון לפתור את הסכסוך כבר בראשית הדרך ללא צורך להיכנס לערכאות משפטיות אם לאו.

במידה והנכם, עובדים ומעסיקים, ראיתם כי לא הצלחתם להגיע אל עמק השווה, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לקיום פגישה תוך מטרה להגיע להבנות ו/או להבין את הסיכויים והסיכונים בניהול תיק, בטל': 077-5089001.

בהצלחה ועבודה נעימה לכולנו!!

צור קשר
077-5089001