חוק חופשה שנתית

לפי חוק זה כל עובד, באשר הוא, זכאי לחופשה שנתית.

מספר הימים נקבע בהתאם לוותק העובד במקום העבודה. יש מקומות בהם קיים הסכם קיבוצי (כמו במגזר הציבורי), הסכם זה מיטיב עם העובד ובדרך כלל מזכה את העובד ליותר ימי חופשה.

חוק חופשה שנתית, תשי”א-1951 קובע את ימי החופשה, בכפוף לאמור בו, כדלקמן:

אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד הוא:

(1) בעד כל אחת מ- 4 השנים הראשונות – 14 יום;

(2) בעד השנה החמישית – 16 יום;

(3) בעד השנה השישית – 18 יום;

(4) בעד השנה השביעית – 21 יום;

(5) בעד השנה השמינית ואילך – יום נוסף לכל שנת עבודה עד לחופשה של 28 יום;

יש לשים לב שהימים כוללים שישי שבת כך שבפועל העובד זכאי לפחות ימים בהתאם לימי העבודה השבועים שלו. לדוגמא: עובד שעובד 5 ימים ולו וותק של שנה אחת זכאי ל-10 ימי חופשה שנתית בפועל.

רצוי להתייעץ עם עו”ד על מנת לבדוק האם חל עליך הסכם קיבוצי המיטיב עמך.

צור קשר
077-5089001