פסקי דין של משרדנו

   בימים אלו יצא פסק דין (תיק מס’ 51433-09-12) בו ייצג משרדנו עובד שעבד באחת מרשויות המדינה. משרדנו עמד בתוקף על כך שהתקיימו יחסי עובד מעביד במשך כל התקופה והסכם הספק אשר קיים בין הצדדים הינו הסכם פיקטיבי אשר נועד אך ורק להכניס את התובע כעובד באופן אשר חוסך מהרשות הוצאה למכרז וזמן חשוב של עבודתו.

פסה”ד קבע כדלקמן: “מהמקובץ עולה, כי התובע למעשה השתלב בליבת העשייה והעבודה של הנתבעת כאחד מעובדיה... כל אלה, מצביעים באופן מובהק כי התובע היה עובד על אף האצטלה שביקשה הנתבעת שיעטה. אנו קובעים אפוא כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין התובעת לנתבעת..”. (הדגשים במקור – א.א.)

למעשה פסק בית הדין ביום 5/7/15 כי עבור כשנתיים וחצי שנות עבודה ברשות, יש לשלם לעובד סך 126,084 ₪ עבור זכויות קוגנטיות בדיני עבודה בגין עבודתו כשכיר ברשות (פדיון חופשה, דמי הבראה, פיצויי פיטורים, דמי פנסיה ושכר עבודה) ובנוסףסך9,000 ₪ בגין הוצאות משפט.

להרחבה ראה בלינק הבא: 

 http://avitan.co.il/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93-%D7%9B%D7%97-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%A7%D7%91%D7%9C-%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95-%D7%9B%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94/

   כפיר, עבד בארכיב של לשכת המקרקעין (טאבו) דרך חברת כוח אדם מסוף שנת 2006. בסוף שנת 2010 חתם על חוזה עבודה ונכנס להיות כעובד מן המניין. כפיר עבד כצוות עם עובדי לשכת המקרקעין. כפיר עמד על כך שיכירו בו כעובד שווה זכויות ותנאים לעובדי המדינה באגף הארכיב ביותר מ-4 שנים שעבד דרך חברת כוח האדם, אבל נציגי לשכת המקרקעין לא וויתרו לו והוא נאלץ לעבור דרך ארוכה ומטלטלת לשם כך.

לבסוף, לאחר מו”מ ארוך וממושך קיבל התובע פס”ד שנותן תוקף להסכם הפשרה לפיו יקבל לא פחות מאשר סך 71,584 ₪ ואף נפסק לו בגין עגמת הנפש סך 7,800 ₪. ראה בתיק סע”ש 54376-07-13.

להרחבה ראה בלינק הבא:

   לאחרונה ניהל משרדנו תיק בו עבד עובד כמעט שנתיים כמהנדס תוכנה בחברה. נקרא לשירות מילואים פעיל בצוק איתן, חזר ופוטר. הגשנו תביעה על אפליה אסורה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ”ח-1988 ובניגוד לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש”ט. כמו כן, על עריכת שימוע ופיטורין בניגוד לדין. בנוסף, על אפליה בגין מילואים ועוגמת נפש, לאור העובדה לפיה כל העובדים קיבלו מתנה לחג, פרט לעובד זה.

בעניין זה פסק בית הדין האזורי לעבודה בירושלים כי יש לפצות את העובד במעל ל- 50,000 ₪ בגין התנהלות המעסיק. ראה סע”ש 61242-12-14 עודד אבוקרט נ’  חברת נ.ערנט איי.קום בע”מ.

להרחבה ראה בלינק הבא:

   מן הצד השני, משרדנו ייצג מעסיק, בעל מסעדה, אשר כנגדו הגיש מלצר תביעה בסך 120,915 ₪, בטענה חמורה לפיה פוטר בתקופה האסורה, בתוך 30 יום מחזרתו מן שירות המילואים, במסגרת מבצע “צוק איתן”, אליו גויס בצו 8. התביעה הוגשה מטעם התובע לועדת התעסוקה במשרד הביטחון, באמצעות עורך מטעם משרד הביטחון, שירות הניתן לחיילים בחינם.

משרדנו עמד בתוקף על העובדה כי מדובר על ניצול המעסיק לאור העובדה כי לתובע יש שירות חינם לייצוגו וכי כלל העובד לא פוטר וכן כי עזיבתו נעשתה לאחר התקופה האסורה.

פסק הדין קיבל באופן נחרץ את מלוא הטענות שנטענו על ידינו, וקבע כי יש לדחות את התביעה במלואה ולו בגין השיהוי בהגשתה.

חשוב מכך, אף לגופה של התביעה, נקבע כי מדובר על התפטרות.

בנוסף, כי אף אם היתה הוועדה מגיעה למסקנה כי התובע פוטר מעבודתו, הרי שהתביעה היתה נדחית ממילא שכן הוועדה לא מצאה כל קשר בין הפיטורין ובין שירות המילואים, וכן הגיעה למסקנה כי מועד סיום יחסי העבודה לא היו בתקופת 30 הימים האסורים בפיטורים.

להרחבה ראה בלינק הבא:

    משרדנו ייצג מורה שעסק בהוראה במשך 38 שנה, לימד 6 ימים בשבוע ובמהלך השיעורים נדרש לדבר ואף להרים את קולו (תיק מס’ 47345-07-14). עמדנו על מינוי מומחה מטעם בית הדין ואכן מונה מומחה אשר קבע כי עיסוק התובע בהוראה במשך זמן כה רב ובאופן אינטנסיבי גרם לשחיקת המיתרים ולצרידות התובע בשיעור של 80%.

להרחבה ראה בלינק הבא:

עוד במימוש זכויות רפואיות:

 טכנאי מזגנים הגיע למשרדנו כשהוא סובל מפריצת דיסק בעקבות עבודתו- לאחר וועדה רפואית הועדה קבעה לו 84% נכות צמיתה וגמלה חודשית.

צור קשר
077-5089001