אחריות מעסיק לנזקי העובד

חובה על המעסיק לדעת כי עליו מוטלת החובה לנקוט באמצעים סבירים כדי להגן על עובדיו מפני סיכונים המצויים במקום העבודה.

בכלל זה עליו להנהיג נהלי עבודה בטוחים ולתת לעובדיו הנחיות והדרכות בנוגע לסיכונים במקום העבודה ולדרכים להימנע מהן.

המעסיק אינו יוצא ידי חובתו בקביעת נהלים, העברת הדרכות ואספקת אמצעי מיגון.

יש להניח שהעובד עשוי שלא לנהוג לפי הכללים שלעתים מאריכים את ביצוע העבודה ועל המעביד מוטלת חובה לפקח באורח יעיל ועקבי על ביצוע הנהלים וההנחיות ולוודא כי העבודה נעשית באופן בטוח במידת האפשר ובהתאם לדין [ע”א 663/88 שירוזיאן נ’ לבידי אשקלון, פ”ד מז(3) 225 [1993]; ע”א 4114/90 בן שושן נ’ כריכיה קואופרטיבית, פ”ד מח(1) 415 [1993]].

חשוב להבין כי המעסיק אינו אחראי אחריות מוחלטת לכל תאונת עבודה ואחריותו תוכר רק אם יוכח “אשם” מצדו ואם נמצא  כי היה יכול וצריך לצפות את הסיכון ואת הנזק (ע”א 9073/09 אסותא נ’ שרף [פורסם בנבו.

 

עוד צריך לדעת שלא פעם קובע בית המשפט כי על העובד “אשם תורם” וכך מנכה אחוזים מן הפיצוי לו זכאי העובד בגין נזקיו בעקבות פציעתו.

אבל צריך לדעת שבעניין זה קובעת הפסיקה כי במקרה שמדובר בתאונת עבודה, אשר בה נפגע עובד, יש לדקדק דווקא עם המעסיק בכל הנוגע להטלת האחריות לתאונה ולהקל במידה רבה עם העובד בייחוס רשלנותו, שגרמה או שתרמה לתאונה…”  (ע”א 665/80 מפעלי קרור צפון נ’ מרציאנו, פ”ד לו(2) 592 [1982].העובד עשוי לסכן עצמו לטובת המעביד ולצורך ביצוע העבודה ולכן יוטל עליו אשם תורם רק “במקרים בהם אשמו לקרות התאונה הינו בולט וברור” (ע”א 1815/09 סופיריור כבלים נ’ אלבז [פורסם בנבו] [2010]), למשל כאשר המעביד סיפק לו את כל האמצעים להימנע מהתאונה אך הוא לא השתמש בהם.

 

למעסיק, כמו לעובד, מומלץ לפנות לעו”ד בדיני נזיקין אשר בקיא בתחום על מנת להבין היטב את הסיכויים והסיכונים בתיק ועל מנת להבין האם נכון להגיע להבנות בין הצדדים אם לאו.

צור קשר
077-5089001